Asi všetci poznáme ten pocit, keď je napríklad sv.Martina alebo Štedrý deň a vonku je sucho, bez snehu, proste počasie o ničom. Smutná nálada, obloha zatiahnutá, všade tma. Najviac to prežívajú deti v škole. Pani učiteľka horlivo vysvetľuje dôležité učivo, keď zrazu niekto vykríkne: ,,Sneží!“ Zrazu je to také iné. […]

Sneží!!!


Pamätáte si článok o nočnej Katedrále z 5.marca 2016? Pravdou je, že z chodieb nášho Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda vidíme presne toto. Reflektory na osvetlenie Katedrály sv. Martina z Tours v Bratislave. Tak som si povedal, že vám ich odfotím. Niekedy totiž nevidíme veci také, aké sú naozaj. […]

Z druhej stranyKatedrála (Dóm) sv. Martina je najväčší aj najvýznamnejší kostol v Bratislave. Patrí k najnavštevo­vanejším historickým pamiatkam. Od 8. marca 2008 je sídelnou katedrálou bratislavského arcibiskupa, metropolitu Západnej provincie Slovenska. Je to trojloďový gotický kostol, bol postavený v 14. storočí na mieste pôvodného románskeho kostola a cintorína. Viac o histórii, zaujímavostiach, prehliadkach, liturgických sláveniach, chrámovej hudbe nájdete na […]

Najväčší aj najvýznamnejší chrám v Bratislave


Dňa 19.1.2017 sa v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty uskutočnila, v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ekumenická bohoslužba, ktorej iniciátormi boli bohoslovci Evanjelickej bohosloveckej fakulty a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Iniciatíva vznikla vďaka stretnutiam Študentskej časti Akademického senátu UK, ale pripravovali ju spoločne študenti a študentky oboch fakúlt za podpory dekanov, […]

„Ženie nás láska Kristova.“„Zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich v svojom dome modlitby; ich celopaly, ich obety budú ľúbeznými na mojom oltári. Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy!“  (Iz 56,7) Požehnanie domov na slávnosť Zjavenia Pána je známe od konca stredoveku. Pri požehnaní sa používa voda […]

Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky ...


Požehnané vianočné sviatky plné radosti a pokoja z narodenia nášho Pána, Ježiša Krista, vám i všetkým vašim drahým praje celý Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave!   Bartolomé Esteban Perez Murillo – Pastieri sa klaňajú Ježišovi

,,Budú hľadieť na Pánovu tvár a na čele budú mať ...