Cez víkend v dňoch 2. – 3. 12. 2017 sa v našom seminári znovu uskutočnilo podujatie Deň otvorených dverí pre miništrantov bratislavskej a trnavskej arcidiecézy, ktoré organizujeme práve my bohoslovci z nášho seminára v rámci projektu MINFA (MINištrantská FAra). Tento rok pri tejto príležitosti navštívilo náš kňazský seminár takmer sto miništrantov. Program bol zameraný […]

MINFA DOD 2017


Adventný veniec, „pseudo vianočné trhy“ na našich námestiach, už od skorého decembra znejúce vianočné koledy – nám určitým spôsobom dávajú pociťovať, že sa začalo adventné obdobie. Ale čo adventné obdobie v skutočnosti je? Ak sa na advent pozrieme z pohľadu kresťana-katolíka, ide o obdobie očakávania. Cirkev s vierou a nádejou […]

Ponímanie adventného obdobiaVo štvrtok 23.12.2017 sa v priestoroch Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave konala ďalšia z prednášok v rámci podujatia fakultný štvrtok. Prednášku viedol JUDr. Marián Giba, PhD., ktorý pôsobí ako vedúci katedry ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň je aj prodekanom tejto fakulty pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťah s verejnosťou. […]

Fakultný štvrtok – Referendum o rodine z pohľadu odborníka na ...


Keby sme na ulici urobili anketu o tom, ako si ľudia predstavujú bežný deň v seminári, čo by sme sa asi dozvedeli? Chlapci sú tam zatvorení, stále sa iba modlia, chodia na omše, čítajú Bibliu… Toto je len niekoľko odpovedí, ktoré si myslím, že by zazneli. Možno aj vás zaujíma táto otázka […]

Život v seminári očami prváka – ÚvodV rámci podujatia fakultný štvrtok, ktoré sa na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte organizuje od akademického roka 2010/2011, sme sa vo štvrtok  9.11.2017 zúčastnili prednášky vdp. Mgr. Benjamína Kosnáča. Obsahom prednášky bolo zdieľanie jeho skúsenosti z USA, kde dlhých 18 rokov pôsobil ako farár vo farnosti Sterling Heights (Detroit, štát Michigan). […]

Fakultný štvrtok – Pastorácia veriacich v USA


Dnes sa v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave začína tohtoročná Trnavská novéna, ktorá bude tento rok tematicky spojená s Rokom Fatimskej Panny Márie. Aj bohoslovci nášho seminára sa budú zúčastňovať programu slávenia úcty k Trnavskej Panne Márii, ktorý sa koná každoročne ako pripomienka a ďakovanie Bohorodičke za záchranu Trnavy pred viacerými tragédiami. Pred tragédiami […]

Trnavská novéna 2017