Neraz v sebe nosíme veľkú túžbu po modlitbe. Treba doceniť túto túžbu po hlbšej modlitbe, lebo pochádza od Ducha Svätého. Mať túžbu po lepšej, plnšej a hlbšej modlitbe znamená cítiť sa pozvaný k intímnemu vzťahu s Ježišom. Iba sám Boh môže vštepiť do nášho srdca túžbu po dôvernom, osobnom, intímnom a srdečnom vzťahu […]

Túžba a smäd po modlitbe


Ani tento rok sme nevynechali očakávaný exhibičný futbalový zápas, v ktorom vyzval výber nášho seminára (FC Pelikán) našich prvákov. Naši bratia prváci si tak mohli overiť nielen svoje športové zručnosti, ale najmä otestovať vzájomnú súhru a spoluprácu. Tento rok prišli prvákov povzbudiť a podporiť aj otec rektor Daniel Ižold a otec špirituál Alexander Knorr. […]

Exhibičný futbalový zápas 2017V pondelok 2.10.2017 zavítal na pôdu Univerzity Komenského v Bratislave prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov J. E. kardinál Kurt Koch. Dôvodom jeho návštevy bolo ocenenie, ktoré mu v Rektorskej sieni odovzdal rektor univerzity prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Za osobný prínos k rozvoju katolíckej teológie, medzinárodne významnú publikačnú činnosť a […]

Kardinál Koch ocenený Univerzitou Komenského v Bratislave


V stretu 27.9.2017 sme v našom seminári mali možnosť privítať mimoriadne vzácneho hosťa. Bol ním J. E. kardinál Jozef Tomko, ktorý za účasti predstavených nášho seminára predsedal večernej sv. omši v našej Kaplnke svätého kríža. Počas homílie si otec kardinál zaspomínal na čas strávený v našom seminári ešte z bohosloveckých čias a súčasne nám pripomenul, že práve […]

Kardinál Jozef Tomko na návšteve nášho semináraPo úspešnom návrate z púte v Taliansku, ktorou sa začal náš nový formačný rok, sa hneď nasledujúci týždeň začal aj nový akademický rok 2017/2018. Preto sme sa my bohoslovci zúčastnili tohtoročnej slávnosti Veni Sancte, ktorá sa konala v utorok 26.9.2017. V úvode programu bolo slávenie sv. omše v Dóme sv. Martina. Hlavným celebrantom bol […]

Veni Sancte 2017


Nový formačný rok sa pre nás bohoslovcov začal v pondelok 18.9.2017 ráno púťou do Talianska, kde sme v priebehu týždňa navštívili viaceré pútnické miesta. Touto púťou nás sprevádzal vp. Rudolf Smoter z Tibavy a spoločnosť nám robili aj bohoslovci Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Prvým z týchto miest bola na severe Talianska ležiaca Padova, […]

Púť seminaristov do Talianska