V dňoch 28.11. – 29.11.2020 sa opäť uskutoční MINFA DOD. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu budeme celý program vysielať ONLINE cez náš YouTube kanál. PROGRAM ONLINE MINFA DOD 2020: Sobota (podvečer) 28.11.2020 17:00 – 17:30 Začiatok ONLINE MINFA DOD 2020 Vešpery (klikni sem) Sobota (večer) 28.11.2020 19:00 – 21:00 Vyhodnotenie súťaží […]

Program na MINFA DOD 2020 online


Milí čitatelia nášho časopisu Adsum, je mi potešením oznámiť Vám, že napriek všetkým problémom, ktoré dnešná doba prináša, je pre Vás pripravené ďalšie číslo seminárskeho časopisu. Obsahuje svedectvá nových prvákov, aktuálne témy či novinky v seminárnej formácii. Jeden z článkov sa tiež venuje pre Slovensko už historicky známej, ale predsa […]

1. číslo XXXII. ročníka časopisu ADSUMV minulej časti sme začali s objavovaním témy o ceste k rozpoznaniu povolania. Teraz budeme pokračovať v tom, ako je možné spoznávať Božiu vôľu? Ako viem, kam ma Boh posiela? „V  nijakom prípade nemožno očakávať, že sa Pánov hlas, ktorý povoláva, dostane do uší budúceho kňaza [a nielen jeho]nejakým mimoriadnym spôsobom. Skôr si ho možno […]

Cesta k povolaniu (2. časť)


Organizácia propedeutickej etapy formácie v Kňazskom seminári Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Na základe požiadaviek dokumentu Kongregácie pre klerikov „Dar povolania ku kňazstvu. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis“[1] a na základe inštrukcií dokumentu „Ratio nationalis institutionis sacerdotalis pro Slovakia“ začleňujeme do formačného procesu počiatočnej formácie v Kňazskom seminári Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave propedeutickú etapu formácie […]

Propedeutický ročník
V jednom meste vznikla po vojne jedna luxusná prepychová štvrť, v ktorej však nesmel byť postavený kostol. A dôvod? Aby nemohol z toho kostola zvoniť umieračik, a tak ľuďom nepripomínal smrť. Drahí bratia a sestry, ak iste mi dáte za pravdu, že práve toto je problém dnešnej modernej, konzumnej doby. […]

Zamyslenie k Spomienke všetkých verných zosnulých.Jeseň je v plnom prúde, ochladilo sa, prišiel dážď a príroda sa pripravuje na zimný oddych. Stromy zhadzujú listy a všetko sa krásne sfarbuje. A aj keď seminár je v centre Bratislavy, predsa tieto zmeny vnímame. Niekedy sa stačí len pozrieť von oknom a spozorujeme istú premenu v obvyklom výhľade. O tieto […]

Jeseň v seminári


Milí minfáci, aj keď sme sa nemohli stretnúť na letných MINFA táboroch, dovoľujeme si vás pozvať na tohtoročné MINFA DOD, ktoré sa uskutoční online formou. Kedy a ako to bude prebiehať? To sa dozviete už čoskoro. Sledujte nás aj naďalej. Viac podrobností a plagát pribudne v najbližších dňoch. Seminaristi

Bude MINFA DOD? Áno!„Keď [Ježiš] videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9, 36-38) V čase letnej horúčavy a prác na poli môžeme veľmi dobre pozorovať, […]

Cesta k povolaniu (1. časť)


Vďaka modlitbám všetkých veriacich Bratislavskej a Trnavskej diecézy mohli 13. septembra 2020 nastúpiť bohoslovci a diakoni do Seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a začať tak s Božím požehnaním nový formačný a akademický rok. No pre pokračujúcu pandémiu, ktorá sa týka ako celého sveta, tak aj Slovenska, aj v seminári musia platiť isté opatrenia proti šíreniu […]

Epidemiologické opatrenia v seminári22. septembra 2020 sa študenti Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zúčastnili slávnostnej svätej omše pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2020/2021. Hlavným celebrantom bol pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko. V kázni zdôraznil potrebu odborníkov pre spoločnosť, ktorí sú jej nevyhnutnou a nutnou súčasťou. To môžeme pozorovať […]

Veni Sancte 2020


Pokračovanie prvej časti. Zatiaľ čo chodenie chlapca a dievčaťa trvá rozlične dlho, u nás je tento čas určený na 5 resp. 6 rokov. Po piatom roku štúdií je čas na diakonskú vysviacku a po šiestom na kňazskú. Keďže čas chodenia má slúžiť na vzájomné spoznávanie sa pred tým, než spolu […]

Chodiť s Ježišom? (2)