Adsum


Čo je ADSUM?

Je to časopis bohoslovcov Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Vychádza už od roku 1990 a jeho názov ADSUM znamená odpoveď na hlas volajúceho: “Tu som”. Časopis prináša pohľad na život seminaristov, prezentuje ich schopnosti, zaoberá sa problémami dnešnej doby a tak spolupracuje na šírení Evanjelia.

Ako často vychádza?

Časopis vychádza dvakrát počas školského roka – na Vianoce a v lete pred kňazskými vysviackami.

Kto tvorí ADSUM?

Redakčnú radu časopisu tvoria seminaristi. V čase svojho voľna uplatňujú svoje vedomosti pri písaní článkov a grafickej tvorbe tohto časopisu.

 

 

 

 

Tu sa môžete nájsť prechádzajúce ročníky časopisu Adsum – Neustále pracujeme na nahrávaní, prosíme o Vašu trpezlivosť.

 

1989/1990 – I. ročník

1. číslo

2. číslo

3. číslo

4. číslo

5-6. číslo

7. číslo

Poézia bohoslovcov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1990/1991 – II. ročník

1. číslo

2. číslo

 

 

 

 

 

 


1991/1992 – III. ročník

1. číslo

2. číslo

Mimoriadné vydanie

 

 

 

 

 

 


1992/1993 – IV. ročník

1. číslo

 

 

 

 

 

 


1993/1994 – V. ročník

1. číslo

2. číslo

3. číslo

 

 

 

 

 

 


1994/1995 – VI. ročník

1. číslo

 

 

 

 

 

 


1995/1996 – VII. ročník

1. číslo

2. číslo

 

 

 

 

 

 


1996/1997 – VIII. ročník

1. číslo

2. číslo

3. číslo

4. číslo

 

 

 

 

 

 


1997/1998 – IX. ročník

1. číslo

2. číslo

3. číslo

 

 

 

 

 

 


1998/1999 – X. ročník

1. číslo

2. číslo

3. číslo

Extra

 

 

 

 

 

 


1999/2000 – XI. ročník

1. číslo

2. číslo

 

 

 

 

 

 


2000/2001 – XII. ročník

1. číslo

2. číslo

3. číslo

 

 

 

 

 

 


2001/2002 – XIII. ročník

1. číslo

2. číslo

3. číslo

 

 

 

 

 

 


2002/2003 – XIV. ročník

1. číslo

2. číslo

3. číslo

 

 

 

 

 

 


 2003/2004 – XV. ročník

1. číslo

2. číslo

3. číslo

 

 

 

 

 

 


2004/2005 – XVI. ročník

 • Pracujeme

2005/2006- XVII. ročník

 • Pracujeme 

2006/2007 – XVIII. ročník

 • Pracujeme 

2007/2008 – XIX. ročník

 • Pracujeme 

2008/2009 – XX. ročník

 • Pracujeme 

2009/2010 – XXI. ročník

 • Pracujeme

2010/2011 – XXII. ročník

 • Pracujeme

2011/2012 – XXIII. ročník

 • Pracujeme

2012/2013 – XXIV. ročník

 • Pracujeme

2013/2014 – XXV. ročník

 • Pracujeme

2014/2015 – XXVI. ročník

 • Pracujeme

2015/2016 – XXVII. ročník

 • Pracujeme

2016/2017 – XXVIII. ročník

 • Pracujeme

2017/2018 – XXIX. ročník

 • Pracujeme

2018/2019 – XXX. ročník

 • Pracujeme