Adsum


ADSUM

Časopis seminaristov v Bratislave

Z histórie:

Myšlienka založiť seminárny časopis, ktorý by prezentoval život bohoslovcov, aktivity a bol zdrojom povzbudenia tlel v mysliach bohoslovcov už počas totalitného zriadenia. Revolúcia a s ňou prichádzajúca sloboda dala bohoslovcov inšpiráciu k realizácii tejto myšlienky, keď v januári 1990 vyšlo historicky prvého číslo časopisu „ADSUM“. Časopis sa tešil veľkej obľube ako zdroj informácií pre bohoslovcov a bol hlavným komunikačným prostriedkom, ktorý vychádzal aj v našej tlačiarni. Zo začiatku to bol časopis seminaristov Slovenska a neskôr po rozdelení seminárov ako časopis seminaristov v Bratislave. Viedli sa dlhé polemiky a diskusie, že ako sa má tento časopis volať. Keďže bola možnosť hlasovať za návrh názvu časopisu vtedajší prváci veľmi hlasovali za latinský názov, ktorý navrhla vtedajšia učiteľka latinčiny. Ten nebol zo začiatku veľmi prijatý redakčnou radou, ale neskôr sa ujal a vystihuje aj teologický postoj bohoslovcov dodnes: Tu som. Najodvážnejší bohoslovci, ktorí dielo iniciovali a k jeho realizácií sa podujali boli šéfredaktor Peter Farkaš a redaktori Pavol Ondrík, Ján Garaj, Anton Vyšinský, Peter Jurčík , Pavol Prikryl a František Galvánek. Tento časopis vychádzal ako základný komunikačný prostriedok takmer medzi 300 bohoslovcami. Po silnom začiatku však upadol priam do zabudnutia, ale skupina ďalších bohoslovcov sa postarala o jeho naštartovanie a bez prestávky funguje až doteraz.

Ôsmy ročník časopisu v roku 1997 sa tešil veľkej priazni. Časopis nebol už vnútorný komunikačný prostriedok bohoslovcov, ale vyšiel na verejnosť. Veľkonočné číslo už bolo v tlači vydavateľstva LÚČ, s ktorým doteraz spolupracujeme. Veriaci sa už verejne mohli dozvedieť čo sa deje v kňazskom seminári tým, že bol časopis aj zaregistrovaný na Ministerstve kultúry SR čím dostal časopis aj svoje číslo ISSN.

Cirkevné schválenie dostal od Arcibiskupského úradu v roku 1998 v Trnave a neskôr po rozdelení diecéz dostal cirkevné schválenie novým Arcibiskupským úradom v roku 2009 už v Bratislave.

Súčasnosť:

Časopis prináša pohľad na život seminaristov, prezentuje ich schopnosti, zaoberá sa problémami dnešnej doby a tak spolupracuje na šírení Evanjelia. Adsum vychádza dvakrát do roka a to pred Vianocami v decembri a pred kňazskými vysviackami v júni.

Objednávka:

Objednať si ho môžete prostredníctvom e-mailu. Cena je 0,60€/1ks a predplatiť si ho môžete na jeden akademický rok za 1,20€ (vianočné a vysviackové číslo) plus 1,40€ poštovné a balné.

 

Celý online archív časopisu ADSUM